Osłony zabezpieczające PrOWERk stosowane są jako bierne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (grupa urządzeń oznaczana jako U-15b).

Zadaniem osłon zabezpieczających jest oznakowanie występujących obiektów i miejsc charakterystycznych na drodze oraz wczesne ostrzeżenie kierowców przed nimi. Szczególnie wykorzystuje się je tam, gdzie nie jest konieczne zastosowanie poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych U-15a).

Osłony zabezpieczające PrOWERk przeznaczone są do ustawienia w miejscach, gdzie występuje konieczność ostrzeżenia kierowców i oznakowania miejsc takich jak rozgałęzienia drogi, ostrza odgałęzień dróg łącznikowych, początek bocznych pasów dzielących itp. Mogą być również stosowane do oznaczania obiektów i przeszkód znajdujących się na obrzeżach drogi, a także stanowić dodatkowe zabezpieczenie i oznakowanie stanowisk poboru opłat na autostradach.

Zgodnie z aktualnymi przepisami wykonywane są w kolorze zielonym, a na powierzchni czołowej znajduje się oznakowanie odblaskowe w kształcie białych strzał z folii odblaskowej, wskazujące kierunek omijania osłon.

Osłony zabezpieczające wykonane są z utwardzonego polietylenu z naklejonymi strzałkami kierunkowymi z folii odblaskowej. Rodzaj materiału, z którego wykonana jest osłona zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, jednocześnie zachowując korzystne właściwości w razie uderzenia.

Osłona przeznaczona jest do trwałego zamocowania w podłożu przy pomocy połączeń śrubowych. Dodatkowo dociążana jest piaskiem (ew. wodą).

Wymiary osłon jak i strzał podano w załączniku do dziennika ustaw nr 220, poz. 2181 dnia 23 grudnia 2003 r na rysunku 7.2.3 tabeli 7.2. oraz na poniższych rysunkach.