Osłony energochłonne PrOWERk - ALPINA są nowoczesnymi i skutecznymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstały one jako wyposażenie torów wyścigów samochodowych Formuły 1, gdzie wykazały doskonałą skuteczność. Stało się to przyczyną ich wprowadzenia do stosowania także na drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu.


Sprawdzianem przydatności osłon energochłonnych PrOWERk-ALPINA są także wyścigi samochodowe, w tym wyścigi Formuły 1, gdzie stanowią one stałe wyposażenie trasy. Doświadczenia wykazują wysoką skuteczność ich działania. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r, poz. 430) w § 134 ust.1 stanowi, że na drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych stosuje się osłony energochłonne.


Podstawowym zadaniem osłon energochłonnych jest przejęcie energii uderzenia przy najechaniu przez pojazd i w wyniku czego, obniżenie opóźnień, działających wtedy na kierowcę i pasażerów pojazdu do granicy zapewniającej im możliwość przeżycia. Dotyczy to zwłaszcza najechań na obiekty i urządzenia, znajdujące się na ostrzach odgałęzień dróg łącznikowych (w tym na wiaduktach) oraz na przyczółki i podpory wiaduktów, portale tuneli, słupy znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych itp. Są one szczególnie przydatne na odcinkach dróg, na których w następstwie warunków lokalnych ( łuk drogi o małym promieniu, mała odległość obiektu lub przeszkody od krawędzi jezdni, częste mgły lub oblodzenia nawierzchni itp.) występuje duże prawdopodobieństwo najechania pojazdu na dany obiekt lub przeszkodę. Stosowane są one także jako skuteczne i efektywne zabezpieczenie miejsc poboru opłat na autostradach płatnych.

Szersze wprowadzenie osłon energochłonnych PrOWERk - ALPINA do stosowania w Polsce wpłynie na zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych. Znaczące jest, że w wielu sytuacjach zmieniają one wypadek drogowy z ofiarami w ludziach w kolizję drogową, bez tych ofiar. szczególnie są one przydatne w miejscach, gdzie obserwowane są częste najechania pojazdów na obiekty lub przeszkody, znajdujące się obok jezdni, a na drogach dwujezdniowych także na pasie dzielącym.


Pobierz katalog w formacie PDF - kliknij tutaj!