Osłony przeciwolśnieniowe są biernymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie wchodzącymi w bezpośredni kontakt z pojazdem. Zadaniem ich jest zapewnienie uczestnikom ruchu drogowego ochrony przed światłami pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku. Osłony przeciwolśnieniowe PrOWERk produkowane są w kilku typach różniących się od siebie sposobem mocowania. W każdym typie wyszczególniane są odmiany A i B różniące się od siebie wysokością z czego odmiana B jest ogólnie stosowaną w Polsce. Wszystkie typy i odmiany osłon spełniają wymogi Dz. Ust. Nr 220 poz. 2181 oraz obowiązującej normy PN-EN 12676-1/2003.


Podstawowe funkcje:

W celu zapobieżenia oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwolśnieniowe : naturalne (krzewy, drzewa) lub sztuczne (pełne, ażurowe). W przypadku występowania drogowych barier ochronnych na odcinkach zagrożonych olśnieniem należy wykorzystać je do montowania osłon przeciwolśnieniowych.

Osłony przeciwolśnieniowe powinny :
- przeciwdziałać olśnieniu na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
- zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi,

Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny :
- ograniczać widoczności
- naruszać skrajni drogi
- powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
- powodować zaśnieżania drogi

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwolśnieniowych :
- między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem
- w obrębie węzłów
- na łukach
- wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle, na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze
- między równolegle przebiegającymi drogami lub między droga a torem kolejowym
- między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu,

Zalety osłon przeciwolśnieniowych PrOWERk:

- możliwy montaż na istniejących już konstrukcjach
- różne i łatwe sposoby montażu
- elementy plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (HDPE)
- odporne na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu na standardowych stalowych i betonowych barierach ochronnych


OP-1


OP-2


OP-3


OP-4


OP-6

System kompatybilny z barierami linowymi firmy PrOWERk


OP-7

System kompatybilny z barierami linowymi firmy PrOWERk