Osłony zabezpieczające U-15b

null Osłony zabezpieczające stosowane są jako oznakowanie i zabezpieczenie rozgałęzień drogi, w tym ostrzy odgałęzień dróg łącznikowych, a także np. początku pasa dzielącego przy przejściu z jednojezdniowego odcinka drogi na odcinek dwujezdniowy.

Mogą być stosowane dla oznaczenia obiektów i przeszkód znajdujących się na obrzeżach drogi.
Mogą służyć jako dodatkowe oznakowanie np. stanowisk poboru opłat na autostradach płatnych. Umożliwiają one wczesne dostrzeżenie zagrożenia - stanowiąc skuteczne ostrzeżenie przed najechaniem przez pojazdy samochodowe.

Uwaga: nie mają praktycznie żadnych właściwości energochłonnych i stąd nie mogą pełnić funkcji osłon energochłonnych ("poduszek zderzeniowych")