Czołowe odcinki barier

null Odcinek czołowy barier ochronnych PrOWERk - Snoline to nieprzepuszczające urządzenie końcowe
przeznaczone do montażu na istniejących barierach z opcjonalnie dostarczanym, specjalnym elementem
przejściowym , pomiędzy prowadnicą o dwóch przetłoczeniach, a prowadnicą z trzema przetłloczeniami
stosowaną w urządzeniu, które pochłania energię zderzenia tylko z jednej strony pod kątem do 0°
(czołowo).
Jest to system, kt6ry działa teleskopowo i jest utrzymywany w miejscu przez stalową linę oraz zabezpieczony po bokach przez przesuwane panele.

System ten może znieść następujące zderzenia:
• uderzenie z przodu: panele i wsporniki składają się teleskopowo, kierowane przez linę
i specjalne połączenia;
• uderzenie boczne: system działa jak bariera elastyczna, jego integralność zapewniają
panele ograniczające oraz lina.
System jest przymocowany do istniejącej bariery, która zwykle nie jest wystarczająco mocna,
aby wytrzymać uderzenie, dlatego system ten jest od niej niezależny. System lin przymocowanych
do podłoża wytrzymuje cale natężenie udarowe.