Drogowe bariery ochronne stalowe U-14a

nullDrogowe bariery ochronne są liniowym zabezpieczeniem krawędzi jezdni. Stosuje się je w miejscach, gdzie przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważnie zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu lub innych użytkowników drogi. 

Są stosowane na nasypach oraz w miejscach, gdzie w bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stale (podpory wiaduktów, słupy, budynki itp.), kolizja z którymi może być szczególnie niebezpieczna dla kierowców i pasażerów pojazdów, a także na pasach dzielących.
 
 
 

Pliki do pobrania: